Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

REGULAMIN SERWISU

Regulamin korzystania z portalu Naszeoferty

Portal Naszeoferty.ie ma na celu umożliwienie Użytkownikowi zamieszczenia ogłoszeń drobnych w wybranych kategoriach oraz zamieszczania informacji o polonijnych lub dedykowanych Polonii biznesach, jak również możliwość prowadzenia kampanii reklamowych na łamach portalu i tygodnika „Nasz Głos”. Zamieszczanie ogłoszeń i reklam przez Użytkowników / Ogłoszeniodawców oraz dodawanie firm odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  1.  Z serwisu mogą korzystać osoby prawne i prywatne, dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, chcące zamieścić:
   1. ogłoszenia drobne,
   2. oferty,
   3. informacje o polonijnych lub dedykowanych dla Polonii biznesach,
   4. reklamy
  2. Umieszczenie przez Użytkownika ogłoszenia, oferty, informacji lub reklamy w serwisie naszeoferty.ie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji poniższego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych firmy Wizard Media Ltd.
  3. Wydawca serwisu Naszeoferty.ie nie odpowiada za treści ogłoszeń, ofert, informacji, reklam, za zamieszczone zdjęcia, obrazy, linki i inne materiały umieszczone przez Użytkownika ani za ewentualne konsekwencje czy szkody. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z zamieszczonymi materiałami.
  4. Zabrania się umieszczania na stronach Portalu Naszeoferty.ie treści, zdjęć, obrazów, linków i innych materiałów niezgodnych z prawdą, sprzecznych z przepisami prawa, naruszających prawa autorskie, patentowe, zniesławiające i naruszające prywatność; używania wyrazów niecenzuralnych oraz niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społeczno-obyczajowymi.
  5. Portal Naszeoferty.ie nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniach.
  6. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył Serwis, Portal zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
  7. Zabrania się zamieszczania wielu kopii jednego ogłoszenia.
  8. Wszystkie dane kontaktowe Użytkowników, pojawiające się w dostarczonych materiałach, mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich upowszechnianie, przetwarzanie, lub dystrybucja, jest zabronione.
  9. Użytkownik, zamieszczając ogłoszenie lub dodając firmę do Katalogu Firm w Portalu Naszeoferty.ie, wyraża zgodę na wykorzystywanie podanego w formularzu zgłoszeniowym kontaktowego adresu e-mail w celach marketingowych i informacyjnych Portalu Naszeoferty.ie.
  10. Dodanie ogłoszenia lub firmy odbywa się poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Portalu lub przez wysłanie wiadomości na adres ads@ng24.ie
  11. Dodanie ogłoszenia lub firmy w wybranej opcji jest PŁATNE. Ceny zawierają 23% VAT. Płatności można dokonać przelewem bankowym na konto:
   Account Name: Wizard Media Limited
   Account NO: 30715092
   Sort Code: 93 11 01
   SWIFT BIC: AIBKIE2D
   IBAN: IE30 AIBK 9311 0130 7150 92lub płacąc przez PAYPAL
  12. Administrator Portalu po otrzymaniu ogłoszenia i płatności lub zgłoszenia dodania firmy weryfikuje je  i akceptuje  w przeciągu 24 godzin.

1. Po akceptacji ogłoszenie lub informacje o firmie ukazują się na stronie.
2. Ważne jest, aby każde ogłoszenie lub zgłoszenie dodania firmy nadesłane do umieszczenia zawierało aktualny numer telefonu i aktualny adres mailowy, umożliwiający Administratorowi i użytkownikowi kontakt z Ogłoszeniodawcą.
3. Ogłoszenie bez numeru kontaktowego nie zostanie wyemitowane.

 1. Ogłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9am-5pm.
 2. Portal Naszeoferty.ie zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub dodania firmy do Katalogu Firm lub ich usunięcia bez podania przyczyny, oraz dokonywania skrócenia i poprawek w treści..
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu do celów sprzecznych z charakterem i przedmiotem Naszeoferty.ie. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 4. Portal Naszeoferty.ie zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji powyższego Regulaminu w dowolnym czasie, z dwutygodniowym uprzedzeniem o jego modyfikacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego, częściowego, lub całkowitego wyłączenia Portalu w celu ulepszenia jego usług, przeprowadzenia modyfikacji, zmiany szaty graficznej i zawartości Portalu lub do rozbudowy i uzupełnienia funkcjonalności bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 6. Administrator i Wydawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, lub na skutek działania osób trzecich.
 7. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania dotyczące działania Portalu Naszeoferty.ie prosimy kierować mailem na adres: ads@ng24.ie lub pocztą na adres:  Wizard Media Ltd, 78 Benburb Street, Smithfield, Dublin 7
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie Naszeoferty.ie.

Dziękujemy!

Wizard Media Ltd.

Znajomi Facebook

PayPal Logo